ku@zf[C JAPANESE HEREdb@0269-33-7171
@
@
KITASHIGA @HOLIDAY @INN
Ryuo-Kogen, Ymananouchi-Town, Shimotakai-Gun11700-103, Nagano Ryuo Ski Park
Tel:0269-33-7171 fax:0269-33-7343